Biofarmaka

Anv?ndandet av kontamineringsfria v?tskebanor, v?ra pumpar, kopplingar och ventiler f?renklar reng?ring och ?kar s?kerheten inom hygieniska processer. Asepco ?r specialister p? konstruktion och tillverkning av aseptiska ventiler och omr?rare f?r den biofarmacutiska industrin.

Industriell

Robusta, kompakta, industriella processpumpar f?r dosering, dispensering och transport Fl?den upp till 400 gpm.

Kemisk

Noggranna och s?kra kemiska doseringspumpar utan ventiler, t?tningar eller packningar som kan korrodera eller slitas ut.

Vatten och avlopp

T?liga och problemfria pumpar f?r automatisk slamning, inmatning i r?tkammare, avvattning, flockulering och dosering av kemikalier.

Gruvdrift

Pumpa tjockt slam med l?tthet och anv?nd mindre vatten. Mindre antal driftstopp och b?ttre livscykelkostnader.

OEM-till?mpningar

Vi samarbetar med dig f?r att specificera och tillverka pumpar som kommer att s?kerst?lla dina produkters tillf?rlitlighet och rykte.

Nyheter

L?sningar f?r dig

青海福彩快三跨度规律